تعداد بازديد كننده گان در اين لحظه


افزايش محبوبيت بازار پارس

رتبه سايت

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
[ثبت نام]
[ ]

منوي اصلي حمل‌ونقلمنوي اصلي 

آگهی های اختصاصی

آگهي هاي ويژه متني شاخه : حمل‌ونقل > زیر شاخه : تاكسي سرويس

تاكسي سرويس علي

تاكسي سرويس علي - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)

خوزستان ،  دزفول  دزفول - شهرك عدال جنب شوراي حل اختلاف - 2263010

قيمت:مناسب 

آگهی های طبقه بندی شده

عبارات كليدي تصادفي جهت جستجوي هوشمند بازار پارس :
بازار دزفول ,  بازار پارس ,  دزفول  
جستجوي هوشمند بازار پارس:
ليست آگهي ها در این شاخه - حمل‌ونقل: زیر شاخه - تاكسي سرويس
برگشت به صفحه قبلي
  آگهی ها توضيحات كوتاه
بدون تصوير تاكسي سرويس دانشجو
علي مازيار ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - كوي آزادگان ارمغان 4 بين 7 و 8 - 6261717 ، تلفن: 6261717
سريال آگهي :8349      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس دانشجو - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس صبا
بهمن صالحي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - خ آفرينش شمالي بين خ طيب طاهر و 10 متري - 5260669 ، تلفن: 5260669
سريال آگهي :9349      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس صبا - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس وحدتي
علي اكبر شريفي جبلي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - پايگاه وحدتي دزفول خ 4 جنب درب جبهه - 6266657 ، تلفن: 6266657
سريال آگهي :0449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس وحدتي - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس علي
حسين عليمردان چغاسبزي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - شهرك عدال جنب شوراي حل اختلاف - 2263010 ، تلفن: 2263010
سريال آگهي :1449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس علي - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس دوستي
امير سعادتي نسب ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - خ آزادي غربي مقابل بانك صادرات - 2227333 ، تلفن: 2227333
سريال آگهي :2449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس دوستي - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس اميد
سهراب جعفري ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - شهرك قلعه سيد خ طالقاني - 2443986 ، تلفن: 2443986
سريال آگهي :3449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس اميد - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس خوزستان
محمد درافشان ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - خ آفرينش نبش خ شريعتي - 2225688 ، تلفن: 2225688
سريال آگهي :4449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس خوزستان - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس گلستان
محمود حاجيان ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - خ فرمانداري نبش خ مشهيد مفتح - 6263700 ، تلفن: 6263700
سريال آگهي :5449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس گلستان - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس سحر
عيدي محمد شه عابدي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - شهرك كلولي مسير جاده محمد بن جعفر - 2232918 ، تلفن: 2232918
سريال آگهي :6449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس سحر - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس سلام
عبدالرضا پدرام فر ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - خ امام سجاد ع نبش خ فردوسي - 2253949 ، تلفن: 2253949
سريال آگهي :7449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس سلام - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس آزادگان
غلامعلي عليپور ساكي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - كوي آزادگان ارمغان 4 بين نينوا و مبارز پ 180 - 6271717 ، تلفن: 6271717
سريال آگهي :8449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس آزادگان - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس ابوالفضل
قدرت درويشي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - كوي مدرس خ 24 متري نزديك 45 متري - 2254376 ، تلفن: 2254376
سريال آگهي :9449      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس ابوالفضل - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس دولت
عبدالعظيم عبيدي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - پارك دولت دزفول - 5268500 ، تلفن: 5268500
سريال آگهي :0549      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس دولت - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس طلوع
علي محمد حسين پور نجف آبادي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - صفي آباد بلوار شهيد بهشتي نبش خ مدني - 0642243002512 ، تلفن: 0642243002512
سريال آگهي :1549      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس طلوع - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
بدون تصوير تاكسي سرويس مهدي
سيد صالح احمدي بهاء ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - شهرك خيبر خ شهيد مطهري - 06412583737 ، تلفن: 06412583737
سريال آگهي :2549      مناسب 
تاريخ درج آگهي:چهارشنبه 07 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
تاكسي سرويس مهدي - خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زماني)
قوانين و مقررات درج آگهي    برو به صفحه       >>  
درج آگهي در سايت بازار پارس رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد
با توجه به تعداد زياد آگهي در بازار پارس، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد
شماره تلفن دفتر وب سايت بازار پارس: 2260443(641)98+ تماس در ساعات اداري شنبه الي پنج شنبه