تعداد بازديد كننده گان در اين لحظه


افزايش محبوبيت بازار پارس

رتبه سايت

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
[ثبت نام]
[ ]

منوي اصلي صنعتمنوي اصلي 

آگهی های اختصاصی

آگهی های طبقه بندی شده

عبارات كليدي تصادفي جهت جستجوي هوشمند بازار پارس :
دزفول ,  بازار پارس ,  بازار دزفول  
جستجوي هوشمند بازار پارس:
ليست آگهي ها در این شاخه - صنعت: زیر شاخه - كوره پزي
برگشت به صفحه قبلي
  آگهی ها توضيحات كوتاه
بدون تصوير كوره آهك پزي شاه آبادي
علي طاهر شاه آبادي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده شوشتر سه راهي سياه منصور و شهرك حمزه - 06415253371 ، تلفن: 06415253371
سريال آگهي :7839      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي شاه آبادي - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهكي جعفر گندمي
حسين جعفر گندمي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده سياه منصور كوره پز خانه - 06415254277 ، تلفن: 06415254277
سريال آگهي :8839      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهكي جعفر گندمي - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي گودرزي فر
رحمن گودرزي فر ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پز خانه - 06415254277 ، تلفن: 06415254277
سريال آگهي :9839      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي گودرزي فر - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي فلاخن
محمود فلاخن ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده شوشتر سه راهي شهرك حمزه - 06415254277 ، تلفن: 06415254277
سريال آگهي :0939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي فلاخن - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي آخورد زاده
عباس آخورد زاده ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پز خانه - 06415254277 ، تلفن: 06415254277
سريال آگهي :1939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي آخورد زاده - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي پورلطفي
ابوالقاسم پورلطفي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پزخانه - 06415254277 ، تلفن: 06415254277
سريال آگهي :2939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي پورلطفي - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي حباك
عبدالعلي حباك ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده شوشتر سه راهي شهرك حمزه - 06415254815 ، تلفن: 06415254815
سريال آگهي :5939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي حباك - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي حيدري دهنوي
نظام حيدري دهنوي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پزخانه - 06415269961 ، تلفن: 06415269961
سريال آگهي :6939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي حيدري دهنوي - آهك پزي
بدون تصوير كوره آجر پزي گله دار الماسي
برزو گله دار الماسي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پزخانه - 06415259779 ، تلفن: 06415259779
سريال آگهي :7939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آجر پزي گله دار الماسي - توليد آجر
بدون تصوير كارگاه آهك پزي گچي خلف
ابراهيم گچي خلف ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده شوشتر سه راهي شهرك حمزه - 06415252673 ، تلفن: 06415252673
سريال آگهي :8939      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كارگاه آهك پزي گچي خلف - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي حباك
محمد علي حباك ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پز خانه - 06415256859 ، تلفن: 06415256859
سريال آگهي :1049      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي حباك - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي شير علي سام
علي رضا شير علي سام ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده شوشتر سه راهي شهرك حمزه - 06415266441 ، تلفن: 06415266441
سريال آگهي :2049      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي شير علي سام - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي مهدي شاه آبادي
محمود مهدي شاهآبادي ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پز خانه - 06415264002 ، تلفن: 06415264002
سريال آگهي :3049      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي مهدي شاه آبادي - آهك پزي
بدون تصوير كوره آهك پزي لطيفيان
محمود لطيفيان ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - سه راهي شهرك حمزه كوره پز خانه - 06415254891 ، تلفن: 06415254891
سريال آگهي :4049      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آهك پزي لطيفيان - توليد آجر
بدون تصوير كوره آجر پزي جوهري رنگ
غلامعلي جوهري رنگ ، خوزستان ، دزفول  - دزفول - جاده شوشتر سه راهي شهرك حمزه - 06412230597 ، تلفن: 06412230597
سريال آگهي :5049      مناسب 
تاريخ درج آگهي:سه شنبه 06 مهر 1389
تاريخ انقضاء آگهي:بدون انقضاء
كوره آجر پزي جوهري رنگ - توليد آجر
قوانين و مقررات درج آگهي    برو به صفحه       >>  
درج آگهي در سايت بازار پارس رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد
با توجه به تعداد زياد آگهي در بازار پارس، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد
شماره تلفن دفتر وب سايت بازار پارس: 2260443(641)98+ تماس در ساعات اداري شنبه الي پنج شنبه