تعداد بازديد كننده گان در اين لحظه


افزايش محبوبيت بازار پارس

رتبه سايت

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
[ثبت نام]
[ ]

منوي اصلي بازار كارمنوي اصلي 

آگهی های اختصاصی

آگهي هاي ويژه متني شاخه : بازار كار > زیر شاخه : قنادي و بستني

كلوچه سراي بابادرويش

توليد كننده انواع كلوچه هاي محلي دزفول - خرمايي / شور / مهري خرمايي / لوزي شكري

خوزستان ،  دزفول  خيابان نبوت/ بين فدائيان اسلام و 17 شهريور پلاك 239

قيمت:با قيمت بسيار مناسب 

آگهی های طبقه بندی شده

عبارات كليدي تصادفي جهت جستجوي هوشمند بازار پارس :
بازار پارس ,  دزفول ,  بازار دزفول  
جستجوي هوشمند بازار پارس:
ليست آگهي ها در این شاخه - بازار كار: زیر شاخه - قنادي و بستني
برگشت به صفحه قبلي
عنوان ستاره هاي اين آگهي: سريال آگهي : تعداد محتوا يا صفحه: قيمت:
شيريني كده ماه بانو
0
10032
 با قيمت مناسب 
كلوچه سراي بابادرويش
0
9929
 با قيمت بسيار مناسب 
شيريني سراي كاكتوس
0
9901
 با قيمت بسيار مناسب  
شيريني سراي ميديا
0
9897
 با قيمت بسيار مناسب  
حلوا پزي دواشي
0
8210
 مناسب 
شيريني سراي شاپرك
0
8211
 مناسب 
بستني فروشي آلاسكا
0
8212
 مناسب 
قنادي جهان
0
8213
 مناسب 
حلوافروشي مجدي
0
8214
 مناسب 
بستني فروشي جوكار
0
8215
 مناسب 
آبميوه فروشي ناز
0
8216
 مناسب 
بستني فروشي آسمان
0
8217
 مناسب 
قنادي عبائي
0
8218
 مناسب 
بستني سراي پاپ
0
8219
 مناسب 
قنادي لادن
0
8220
 مناسب 
شيريني فروشي شاطر پور
0
8221
 مناسب 
كلوچه پزي مركزي
0
8223
 مناسب 
شيريني فروشي پرن
0
8224
 مناسب 
شيريني فروشي عبائي
0
8225
 مناسب 
بستني نادبي
0
8226
 مناسب 
بستني فروشي جوادي فر
0
8227
 مناسب 
بستني سراي تك
0
8228
 مناسب 
آبميوه عظيم
0
8229
 مناسب 
شيريني پزي زرگر
0
8230
 مناسب 
قنادي پرن
0
8231
 مناسب 
بستني قائم
0
8232
 مناسب 
شيريني پزي منصور
0
8233
 مناسب 
قنادي ياس
0
8234
 مناسب 
آبميوه فروشي صداقت
0
8235
 مناسب 
قنادي آيسان
0
8236
 مناسب 
شيريني سراي سوزني
0
8237
 مناسب 
شيريني فروشي شهريار
0
8238
 مناسب 
شيريني سراي ساحل
0
8239
 مناسب 
بستني بستان
0
8240
 مناسب 
كلوچه پزي آذرباد
0
8241
 مناسب 
شيريني فروشي خادم الرسول
0
8242
 مناسب 
شيريني فروشي پورمداح
0
8243
 مناسب 
شيريني فروشي فياضي نيا
0
8244
 مناسب 
شيريني پزي محمود زاده
0
8245
 مناسب 
بستني تك
0
8246
 مناسب 
شيريني فروشي برنا
0
8247
 مناسب 
بستني سراي پرسپوليس
0
8248
 مناسب 
شيريني پزي نانك
0
8249
 مناسب 
كلوچه پزي سبزقبا
0
8251
 مناسب 
بستني استقلال
0
8252
 مناسب 
بستني پرسپوليس
0
8253
 مناسب 
بستني حيدري
0
8254
 مناسب 
بستني قاسم آغا
0
8255
 مناسب 
شيريني فروشي كيميائي
0
8256
 مناسب 
بستني خاورميانه
0
8257
 مناسب 
بستني منادي
0
8258
 مناسب 
آجيل پزي پروانه
0
8259
 مناسب 
بستني قائم
0
8260
 مناسب 
بستني فروهر
0
8261
 مناسب 
بستني شكوفه
0
8262
 مناسب 
بستني بادان فيروز
0
8263
 مناسب 
شيريني كام
0
8264
 مناسب 
بستني سراي ايران
0
8265
 مناسب 
بستني ناسوتي
0
8266
 مناسب 
ارده سازي افضل پور
0
8267
 مناسب 
قنادي نور
0
8268
 مناسب 
كلوچه پزي محمد
0
8269
 مناسب 
شيريني فروشي محمود نژاد
0
8270
 مناسب 
كلوچه پزي آهونمدي
0
8271
 مناسب 
بستني فروشي ميلاد
0
8272
 مناسب 
قنادي آيسان
0
8273
 مناسب 
حلوا فروشي كنعاني
0
8274
 مناسب 
حلوا پزي حقاني
0
8275
 مناسب 
بستني آوازه
0
8276
 مناسب 
شيريني فروشي زاروي
0
8277
 مناسب 
كلوچه پزي آستانه
0
8278
 مناسب 
بستني عادل پور
0
8279
 مناسب 
بستني فروشي قائم
0
8280
 مناسب 
قنادي نارمك
0
8281
 مناسب 
شيريني سراي فياضي
0
8282
 مناسب 
كلوچه پزي پورحسين يزدي
0
8283
 مناسب 
كلوچه پزي سعيد
0
8284
 مناسب 
بستني جاويدان
0
8285
 مناسب 
آبميوه فروشي باران
0
8286
 مناسب 
قنادي فجر
0
8287
 مناسب 
بستني فروشي والفجر
0
8288
 مناسب 
بستني فروشي پايدار
0
8289
 مناسب 
كلوچه پزي تك
0
8290
 مناسب 
شيريني فروشي باغبان درخت
0
8291
 مناسب 
قنادي فتحي
0
8292
 مناسب 
شيريني فروشي فياضي نيا
0
8293
 مناسب 
قنادي نوروزي
0
8294
 مناسب 
بستني فروشي چهارفصل
0
8295
 مناسب 
شيريني فروشي برنا
0
8296
 مناسب 
كلوچه پزي رشيدي
0
8297
 مناسب 
شيريني سراي جليل
0
8298
 مناسب 
قنادي نساج
0
8299
 مناسب 
بستني فروشي بهشتي نژاد
0
8300
 مناسب 
قنادي رضا
0
8301
 مناسب 
قنادي سعيد
0
8302
 مناسب 
كلوچه پزي تك
0
8303
 مناسب 
كلوچه پزي عمو حبيب
0
8304
 مناسب 
شيريني فروشي پورحسين
0
8305
 مناسب 
برادران حسين زاده
0
8306
 مناسب 
كلوچه پزي يكتا
0
8307
 مناسب 
شيريني سراي ديدار
0
8308
 مناسب 
بستني فروشي منصور زاده
0
8309
 مناسب 
شيريني پزي پيوند
0
8310
 مناسب 
شيريني سراي محمد
0
8311
 مناسب 
شيريني سراي اميد
0
8312
 مناسب 
كيك پزي پاينده پور
0
8313
 مناسب 
قنادي بعثت
0
8314
 مناسب 
شيريني سراي يلدا
0
8315
 مناسب 
شيريني فروشي عظيمي
0
8316
 مناسب 
قنادي كوثر
0
8317
 مناسب 
قنادي مولود
0
8318
 مناسب 
لوازم قنادي آغ سولار
0
8319
 مناسب 
قنادي كيميا
0
8320
 مناسب 
كلوچه پزي خولو حميد
0
8321
 مناسب 
بستني بهار
0
8322
 مناسب 
كلوچه پزي سوغات
0
8324
 مناسب 
شيريني فروشي باغبان درخت
0
8325
 مناسب 
قنادي سبز
0
8326
 مناسب 
بستني فروشي پيوند
0
8327
 مناسب 
قنادي شكرچيان
0
8328
 مناسب 
حلوا سازي نور
0
8329
 مناسب 
شيريني فروشي استقامت
0
8330
 مناسب 
شيريني فروشي مصطفي
0
8331
 مناسب 
شيريني سراي اميد
0
8332
 مناسب 
شيريني سراي رفيع
0
8333
 مناسب 
شيريني سراي سلمان كوش
0
8334
 مناسب 
شيريني سراي شاخه نبات
0
8335
 مناسب 
قنادي خاكسار
0
8336
 مناسب 
شيريني فروشي عبائي
0
8337
 مناسب 
بستني فروشي آستانه
0
8338
 مناسب 
حلوا پزي جعفر نمازي
0
8339
 مناسب 
شيريني سراي صفار
0
8340
 مناسب 
شيريني فروشي خدري
0
8341
 مناسب 
باميه زني محمد
0
8342
 مناسب 
كلوچه پزي بركات
0
8343
 مناسب 
كلوچه پزي مسعودي نژاد
0
8344
 مناسب 
بستني فروشي ركوكيان
0
8345
 مناسب 
شيريني فروشي ركوكيان
0
8346
 مناسب 
حلوا پزي جاري نژاد
0
8347
 مناسب 
قنادي مصطفي
0
8348
 مناسب 
بستني سراي عادل پور
0
8349
 مناسب 
درج آگهي در سايت بازار پارس رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد
با توجه به تعداد زياد آگهي در بازار پارس، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد
شماره تلفن دفتر وب سايت بازار پارس: 2260443(641)98+ تماس در ساعات اداري شنبه الي پنج شنبه