تعداد بازديد كننده گان در اين لحظه


افزايش محبوبيت بازار پارس

رتبه سايت

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
[ثبت نام]
[ ]


منوي اصلي 

آگهی های اختصاصی

كليه آگهي هاي ارسال شده توسط غلامعلي لياقتي زاده

خدمات سيم پيچي محمد

خدمات سيم پيچي محمد - توليد و تعمير انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شير و لوازم يدكي آن

خوزستان ،  دزفول  دزفول - مقاومت 16 بين 45 متري و خ ولايت - 2251104

قيمت:مناسب 

سيم پيچي برق آفرين

سيم پيچي برق آفرين - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - شهرك مدرس خ چهارم نبش خ هفتم - 2241973

قيمت:مناسب 

سيم پيچي ريحان

سيم پيچي ريحان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - 45 متري بين مقاومت 3 و 4 - 09166417939

قيمت:مناسب 

سيم پيچي امين

سيم پيچي امين - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: رازي بين خ: امام خميني و دانش - 2229060

قيمت:مناسب 

برق اميدوار

برق اميدوار - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني نبش خ: 12 فروردين - 2234387

قيمت:مناسب 

سيم پيچي حيدرجولا

سيم پيچي حيدرجولا - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ روبروي بانك صادرات سبز قبا (داخل كوچه ) - 2243885

قيمت:مناسب 

سيم پيچي احمديان

سيم پيچي احمديان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام خميني بين قدس و صاحب‌الزمان - 3222930

قيمت:مناسب 

سيم پيچي قدسي

سيم پيچي قدسي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ شريعتي كوچه سيلاب نبش پل جديد - 2239855

قيمت:مناسب 

سيم‌پيچي محمد

سيم‌پيچي محمد - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: حضرت زينب نبش ميثم تمار - 3224752

قيمت:مناسب 

سيم پيچي اطمينان زاده

سيم پيچي اطمينان زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني جنوبي پاساژ نمونه - 3221959

قيمت:مناسب 

سيم پيچي قندي دزفولي

سيم پيچي قندي دزفولي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ انقلاب نبش خ هجرت - 2220081

قيمت:مناسب 

صنايع پمپ افضل زاده

صنايع پمپ افضل زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - بلوار 45 متري بين خ توحيد و خ نبوت - 5254756

قيمت:مناسب 

سيم پيچي مولد

سيم پيچي مولد - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - جاده محمدابن جعفر نرسيده به شركت تكين سمت چپ - 3226983

قيمت:مناسب 

سيم پيچي دل آرام

سيم پيچي دل آرام - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوچه علي مالك جنب بقعه متبركه علي مالك - 2248421

قيمت:مناسب 

سيم پيچي سعيد

سيم پيچي سعيد - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: كشاورز نبش خ: شهيد مؤمن - 2233075

قيمت:مناسب 

سيم پيچي الكتروموتور پور مهر

سيم پيچي الكتروموتور پور مهر - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ آفرينش شمالي بين خ مدرس و خ نظامي - 2251728

قيمت:مناسب 

سيم پيچي الكتروموتور ايستان

سيم پيچي الكتروموتور ايستان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فردوسي بين خ رازي و خ امام موسي صدر - 2237229

قيمت:مناسب 

سيم پيچي علوي مهر

سيم پيچي علوي مهر - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ دانش بين خ ابوذر و خ مالك اشتر - 3224090

قيمت:مناسب 

خدمات فني برق

خدمات فني برق - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني نبش خ: شهيد منده‌ نژاد - 2240712

قيمت:مناسب 

سيم پيچي بديعي فرد

سيم پيچي بديعي فرد - توليد و تعمير تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف صنعتي

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ كشاورز بين خ بعثت و خ حبيب بن مظاهر - 2221636

قيمت:مناسب 

خدمات سيم پيچي قاصد زاده

خدمات سيم پيچي قاصد زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فردوسي بين خ شريعتي و اقبال لاهوري - 2236565

قيمت:مناسب 

سيم پيچي صحرا نورد

سيم پيچي صحرا نورد - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: منتظري كوچه شيرزاد - 2240588

قيمت:مناسب 

خدمات سيم پيچي طيب پور

خدمات سيم پيچي طيب پور - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوي طالقاني جنب مسجد امام حسين ع - 3224090

قيمت:مناسب 

خدمات فني ناحي

خدمات فني ناحي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ هجرت بين خ كشاورز و خ حمزه - 3224090

قيمت:مناسب 

سيم پيچي سنگ جت و دريل

سيم پيچي سنگ جت و دريل - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ 60 متري نبش خ استقلال - 5260767

قيمت:مناسب 

سيم پيچي پارس نو

سيم پيچي پارس نو - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ مؤمن بين خ كشاورز و خ امام سجاد ع - 3222966

قيمت:مناسب 

سيم پيچي رئوفيان

سيم پيچي رئوفيان - توليد و تعمير انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شير و لوازم يدكي آن

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ جمهوري جنب بانك تجارت مقاومت - 2244385

قيمت:مناسب 

سيم پيچي همائيان

سيم پيچي همائيان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: آفرينش بين حر شهيد و سيد محمود - 2230192

قيمت:مناسب 

سيم پيچي دوسي

سيم پيچي دوسي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ 45 متري بين استقلال و نظام الملك - 09169413447

قيمت:مناسب 

تعمير پمپ شناور احمدي

تعمير پمپ شناور احمدي - توليد و تعمير انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شير و لوازم يدكي آن

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ طالقاني بين 12 فروردين و خ شهيد مطهري - 2244454

قيمت:مناسب 

سيم پيچي شوشتري پور

سيم پيچي شوشتري پور - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: كشاورز بين آفرينش و سيد صبور - 2253257

قيمت:مناسب 

سيم پيچي هنر جو

سيم پيچي هنر جو - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ شهيد بهشتي مقابل لبخند شكوفه - 5266832

قيمت:مناسب 

الكتروولتاژ مرتضي

الكتروولتاژ مرتضي - توليد و تعمير انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شير و لوازم يدكي آن

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام سجاد (ع) بين خ امام و خ مومن - 3224459

قيمت:مناسب 

سيم پيچي الكترومقاومت

سيم پيچي الكترومقاومت - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ ناصر خسرو بين خ ساحلي و خ دانشسرا - 09163469326

قيمت:مناسب 

الكترو صنعت

الكترو صنعت - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام سجاد بين خ: شهيد مؤمن و امام خميني - 3222951

قيمت:مناسب 

سيم پيچي كريم زاده

سيم پيچي كريم زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: جهاد بين خ: سيمتري يازهرا و بلال حبشي - 2225250

قيمت:مناسب 

سيم پيچي احمديان فر

سيم پيچي احمديان فر - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ 45 متري بين خوشه چين و نظام الملك - 5267206

قيمت:مناسب 

سيم پيچي الكترو صنعت

سيم پيچي الكترو صنعت - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: 45 متري مقاومت بين مقاومت 4 و 5 - 3222930

قيمت:مناسب 

خدمات سيم پيچي پرتوي

خدمات سيم پيچي پرتوي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - 45 متري بين مقاومت 3 و 4 - 2244469

قيمت:مناسب 

سيم پيچي زاده دباغ

سيم پيچي زاده دباغ - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ نواب صفوي بين خ طالقاني و خ دارالمؤمنين - 5256345

قيمت:مناسب 

سيم پيچي زارع نسب

سيم پيچي زارع نسب - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ طالقاني مقابل ايستگاه انديمشك - 2250708

قيمت:مناسب 

سيم پيچي پارت

سيم پيچي پارت - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ جهاد نبش خ مؤمن - 3222020

قيمت:مناسب 

سيم پيچي افشين عباسيان

سيم پيچي افشين عباسيان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - 45 متري بين مقاومت 2 و 3 - 2234190

قيمت:مناسب 

دينام پيچي نيرو

دينام پيچي نيرو - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام سجاد بين خ: شهيد مؤمن و امام خميني - 3222724

قيمت:مناسب 

الكترو موتور جهان

الكترو موتور جهان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - شهر دزآب بلوار شهيد رجائي - 3224090

قيمت:مناسب 

سيم پيچي خديور

سيم پيچي خديور - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: كوي مدرس خ: 23 نبش خ: 45 متري - 2240636

قيمت:مناسب 

دينام پيچي پارس

دينام پيچي پارس - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: كشاورز بين مؤمن و كوچه كلانتريان - 2220202

قيمت:مناسب 

خدمت سيم پيچي اسدي زاده

خدمت سيم پيچي اسدي زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فردوسي شمالي بين ياوران اسلام و خ كاوه - 5269220

قيمت:مناسب 

سيم پيچي ايمانپوري

سيم پيچي ايمانپوري - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ مسلم بن عقيل مقابل خ هفتم - 09166403508

قيمت:مناسب 

خدمات فني بوش نادرشهباز

خدمات فني بوش نادرشهباز - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ شريعتي بين خ آفرينش و كوچه آزادي - 2230609

قيمت:مناسب 

سيم پيچي تقربي

سيم پيچي تقربي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني شمالي بين خ جنت و خ رضوان - 5257728

قيمت:مناسب 

خوزستان آرميچر

خوزستان آرميچر - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني پاساژ درويش زاده - 2255048

قيمت:مناسب 

سيم پيچي الكترومولد بيك زاده

سيم پيچي الكترومولد بيك زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ قاضي بين خ استقلال و خ خوشه چين - 2244245

قيمت:مناسب 

سيم پيچي اكراسي

سيم پيچي اكراسي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - ميدان فتح المبين ابتداي بلوار معلم - 2240799

قيمت:مناسب 

سيم پيچي عظيم

سيم پيچي عظيم - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ كشاورز بين خ امام خميني و خ مؤمن - 2236296

قيمت:مناسب 

سيم پيچي بديع زادگان

سيم پيچي بديع زادگان - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - 45 متري بين امام و خوشه چين - 5256465

قيمت:مناسب 

تعمير ترانس كيارسي

تعمير ترانس كيارسي - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوي مدرس خ 16 متري باسكول - 2235830

قيمت:مناسب 

سيم پيچي ساحل

سيم پيچي ساحل - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ طالقاني بين خ حافظ و خ انتظام - 2249860

قيمت:مناسب 

سيم‌پيچي تنورساز

سيم‌پيچي تنورساز - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: منتظري كوچه انصارالمهدي - 3222930

قيمت:مناسب 

سيم پيچي ريحاني

سيم پيچي ريحاني - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام موسي صدر بين خ آفرينش و خ سيد صبور - 2270299

قيمت:مناسب 

سيم پيچي عزيز

سيم پيچي عزيز - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: يازهرا بين امامت و ميثم تمار - 3222930

قيمت:مناسب 

تابلو برق صنعتي حمزه

تابلو برق صنعتي حمزه - توليد و تعمير تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف صنعتي

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني مقابل خ محتشم جنب قرض الحسنه سيدالشهداء ع - 5256590

قيمت:مناسب 

برق صنعتي لياقتي زاده

برق صنعتي لياقتي زاده - توليد و تعمير الكتروموتور

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: آيت اله قاضي بين خ: امام خميني و سميه - 2242243

قيمت:مناسب 

مشخصات کاربر

عضو 455 : simpich
نام واقعی بدون اطلاعات
آدرس پست الکترونیک [در خواست مخفی بودن]
رتبه:
آخرین بازدید از سایت:   چهارشنبه 10 شهريور 1389 - 07:41:28
( 9 سال, 5 ماه, 3 هفته, 6 روز, 1 ساعت, 32 دقیقه, 50 ثانیه گذشته )
آمار سایت
ثبت نام در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1389, 07:26 قبل‏ازظهر
9 سال, 6 ماه, 1 هفته, 4 روز, 1 ساعت, 47 دقیقه, 45 ثانیه گذشته
تعداد ارسال در جعبه گفتگو 0 ( 0% )
تعداد نظرات 0 ( 0% )
تعداد ارسال ها در انجمن 0 ( 0% )
بازدید از سایت از زمان ثبت نام در سایت 1
<< عضو قبلی [ مديري ] [ ayegh ] عضو بعدی >>
درج آگهي در سايت بازار پارس رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد
با توجه به تعداد زياد آگهي در بازار پارس، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد
شماره تلفن دفتر وب سايت بازار پارس: 2260443(641)98+ تماس در ساعات اداري شنبه الي پنج شنبه