تعداد بازديد كننده گان در اين لحظه


افزايش محبوبيت بازار پارس

رتبه سايت

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:
[ثبت نام]
[ ]


منوي اصلي 

آگهی های اختصاصی

كليه آگهي هاي ارسال شده توسط مهدي حلبي ساز

شيشه بري متين نيا

شيشه بري متين نيا - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: 45 متري بين نبوت و ايران - 5255562

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري حسن پور

شيشه‌بري حسن پور - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: آفرينش بين خ: فجر و مدرس - 3224090

قيمت:مناسب 

شيشه بري ركني

شيشه بري ركني - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: آفرينش بين مربي و كارگر - 5259656

قيمت:مناسب 

شيشه بري ميلاد

شيشه بري ميلاد - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني شمالي كوچه شهداء - 5266703

قيمت:مناسب 

شيشه بري شاهرخيان

شيشه بري شاهرخيان - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - بلوار جمهوري نبش ميدان جمهوري - 2227647

قيمت:مناسب 

شيشه بري امين

شيشه بري امين - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: كوي سعدي سعدي 3 - 3225235

قيمت:مناسب 

شيشه بري ايزدپناه

شيشه بري ايزدپناه - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - سردشت خ امام علي ع - 09166441368

قيمت:مناسب 

شيشه اتومبيل بشيري

شيشه اتومبيل بشيري - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ جمهوري نبش خ سلمان فارسي - 2221521

قيمت:مناسب 

شيشه بري امير

شيشه بري امير - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: 45 متري معلم بين مقاومت 13 و 14 - 3222930

قيمت:مناسب 

شيشه حسين زاده

شيشه حسين زاده - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني كوچه شبديز - 2241228

قيمت:مناسب 

شيشه بري پايكار

شيشه بري پايكار - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ حمزه بين فردوسي و خ 12 فروردين - 2223397

قيمت:مناسب 

شيشه بري محمد جنوبي

شيشه بري محمد جنوبي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني بين كوچه شهداء و درمانگاه سبز قبا - 09163424602

قيمت:مناسب 

شيشه بري ساجدي نيا

شيشه بري ساجدي نيا - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: حافظ بين سبحاني و سعيدي - 2260858

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري كوثر2

شيشه‌بري كوثر2 - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: بهشتي بين خ: حمزه و منتظري - 2261061

قيمت:مناسب 

شيشه شاهرخيان

شيشه شاهرخيان - خمكاري شيشه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: منتظري مقابل ايستگاه خط واحد - 2222384

قيمت:مناسب 

شيشه بري اشكاني

شيشه بري اشكاني - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: جمهوري اسلامي مقابل پمپ بنزين - 2250027

قيمت:مناسب 

شيشه بري جهان‌شاهي

شيشه بري جهان‌شاهي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني جنب داروخانه ثامن‌الائمه - 2228115

قيمت:مناسب 

شيشه بري عاطفي نسب

شيشه بري عاطفي نسب - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوي انديشه محوطه بازار خ 12 متري - 5265574

قيمت:مناسب 

شيشه و آينه هادي

شيشه و آينه هادي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ روستا نبش مطهري - 5250204

قيمت:مناسب 

شيشه بري ناظر زاده زارع

شيشه بري ناظر زاده زارع - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ شهيد منتظري گاراژ غلامپور - 2249831

قيمت:مناسب 

شيشه بري نجاتي

شيشه بري نجاتي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام خميني بين خ: قيام و ذوالفقار - 5259705

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري قلمكاران

شيشه‌بري قلمكاران - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: آفرينش نبش خ: سلمان فارسي - 2229327

قيمت:مناسب 

شيشه بري كوثر

شيشه بري كوثر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ بهشتي بين خ منتظري و حمزه - 2255238

قيمت:مناسب 

بورس شيشه زرين فرد

بورس شيشه زرين فرد - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني بين ناصر خسرو و بوذرجمهري - 5256661

قيمت:مناسب 

شيشه و آئينه بهرام

شيشه و آئينه بهرام - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوي طالقاني خ: 13 نبش خ: معلم - 2265208

قيمت:مناسب 

شيشه بري رهنما

شيشه بري رهنما - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - مقام علي جنب حوزه علميه - 3221988

قيمت:مناسب 

شيشه خم ياقو تيان

شيشه خم ياقو تيان - خمكاري شيشه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ:كشاورز بين بلال و شهيد دانش - 2249586

قيمت:مناسب 

شيشه بري احساني فر

شيشه بري احساني فر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: جمهوري بين ثامن‌الائمه و سلمان فارسي - 2252308

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري هومن

شيشه‌بري هومن - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - سردشت خ: امام خميني خ: حافظ - 3224090

قيمت:مناسب 

شيشه و آئينه امير

شيشه و آئينه امير - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فردوسي نبش خ امام موسي صدر - 2233474

قيمت:مناسب 

شيشه فروشي داوري

شيشه فروشي داوري - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: نواب صفوي بين بهار و اندرزگو - 3222930

قيمت:مناسب 

شيشه و آئينه آپرويز

شيشه و آئينه آپرويز - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام موسي صدر بين انقلاب و سي صبور - 2248886

قيمت:مناسب 

شيشه روزي طلب

شيشه روزي طلب - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ:بلوار جمهوري اسلامي مقابل تعاوني شهر و روستا - 2242601

قيمت:مناسب 

نصب شيشع اتومبيل ايمني

نصب شيشع اتومبيل ايمني - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: مخبر مقابل اداره ثبت اسناد و املاك دزفول - 6260243

قيمت:مناسب 

شيشه بري برغندان

شيشه بري برغندان - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ دهقان بين فردوسي و 45 متري - 5266703

قيمت:مناسب 

شيشه بري بيژن

شيشه بري بيژن - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ پيام آوران نبش خ خسروي مقابل شهيد آباد - 5270468

قيمت:مناسب 

نصب شيشه اتومبيل رخساران

نصب شيشه اتومبيل رخساران - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ شهيد مطهري نبش خ جمهوري اسلامي - 2227897

قيمت:مناسب 

شيشه بري جعفري

شيشه بري جعفري - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ:امام خميني جنوبي نبش امامت - 2241587

قيمت:مناسب 

شيشه اتومبيل ميرال

شيشه اتومبيل ميرال - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام هادي مقابل بنياد 15 خرداد - 6260901

قيمت:مناسب 

شيشه داليله دزفولي

شيشه داليله دزفولي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: فردوسي نبش خ: امام موسي صدر - 2220351

قيمت:مناسب 

شيشه بري سليميان فر

شيشه بري سليميان فر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فردوسي بين خ جهاد و خ امام سجاد ع - 2253878

قيمت:مناسب 

شيشه بري صفري

شيشه بري صفري - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - جاده صفي آباد مقابل پيام نور - 09166454608

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري تراب

شيشه‌بري تراب - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام خميني بين خ: آيت‌اله قاضي و فاطميه - 2254494

قيمت:مناسب 

شيشه بري پولاد خاني

شيشه بري پولاد خاني - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - 45 متري فتح المبين بين خ حمزه وخ كشاورز - 2255411

قيمت:مناسب 

شيشه بري ذلكي

شيشه بري ذلكي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: 45 متري فتح‌المبين نبش خ: شريعتي - 5258438

قيمت:مناسب 

شيشه بري عدالت فر

شيشه بري عدالت فر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام حسين بين شهيد بهشتي و حافظ - 2244275

قيمت:مناسب 

نصب شيشه اتومبيل دهقاني

نصب شيشه اتومبيل دهقاني - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: بهشتي بيخ: امام موسي صدر و رازي - 2246619

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري صلواتي

شيشه‌بري صلواتي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: 45 متري نبش خ: صابرين - 5254057

قيمت:مناسب 

شيشه و آئينه قصر

شيشه و آئينه قصر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ:كوي سعدي سعدي 3 جنب مدرسه روش - 3222930

قيمت:مناسب 

نصب شيشه اتومبيل هاني

نصب شيشه اتومبيل هاني - نصب و تعويض شيشه اتومبيل

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ سلمان فارسي بين خ 22 بهمن و خ ابوريحان - 2245148

قيمت:مناسب 

كالاي شيشه و آئينه پرور

كالاي شيشه و آئينه پرور - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوي مدرس خ 45 متري نبش خ 17 - 09166453611

قيمت:مناسب 

شيشه بري غلام

شيشه بري غلام - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ نواب صفوي بين خ بهار و شهيد اندرزگو - 2257374

قيمت:مناسب 

شيشه بري رسول

شيشه بري رسول - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - كوي مدرس خ 7 بين خ 4 و 6 - 2232371

قيمت:مناسب 

شيشه بري عيدي شاطر

شيشه بري عيدي شاطر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: حضرت رسول نبش خ: فيض كاشاني - 5250531

قيمت:مناسب 

شيشه بري اميد

شيشه بري اميد - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام خميني بين سلام و مينو - 5256675

قيمت:مناسب 

شيشه بري محمد

شيشه بري محمد - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام خميني شمالي بين مينو وسلام - 5265111

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري جهانشاهي

شيشه‌بري جهانشاهي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: كشاورز مقابل بلوار يازهرا - 2241649

قيمت:مناسب 

شيشه بري احسان

شيشه بري احسان - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ آزادي بين خ شريعتي و طالقاني - 2234588

قيمت:مناسب 

شيشه بري سعدي

شيشه بري سعدي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ روستاي خيبر خ امام بعد از ميدان - 2290176

قيمت:مناسب 

شيشه و آئينه حسين زاده

شيشه و آئينه حسين زاده - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني نبش خ: فردوسي - 2225155

قيمت:مناسب 

شيشه بري محمدي

شيشه بري محمدي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ امام موسي صدر بين خ بعثت و حبيب بن مظاهر - 3224090

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري عطوان

شيشه‌بري عطوان - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني بين حافظ و انتظام - 2228269

قيمت:مناسب 

كالاي شيشه 110

كالاي شيشه 110 - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: فردوسي بين خ: طالقاني و ايران - 2221894

قيمت:مناسب 

شيشه بري بهره‌بر

شيشه بري بهره‌بر - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: فردوسي بين فجر و مدرس - 2253464

قيمت:مناسب 

شيشه بري محسن

شيشه بري محسن - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ انقلاب بين خ جهاد و خ امام سجاد ع - 2226051

قيمت:مناسب 

شيشه بري اميد

شيشه بري اميد - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: طالقاني جنب مسجد عاملي - 2223359

قيمت:مناسب 

شيشه و آئينه سليمان

شيشه و آئينه سليمان - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: فردوسي نبش خ: امام سجاد - 2253878

قيمت:مناسب 

شيشه بري كولاك

شيشه بري كولاك - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - زيبا شهر جنب مدرسه پورهنگ - 09352371793

قيمت:مناسب 

شيشه پوريالي

شيشه پوريالي - عمده فروشي انواع شيشه ساختماني

خوزستان ،  دزفول  دزفول - روستاي خيبر لين آْخر - 09163469212

قيمت:مناسب 

شيشه بري پرن

شيشه بري پرن - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فجر چهارراه بوعلي - 2230025

قيمت:مناسب 

شيشه‌بري حامديان نسب

شيشه‌بري حامديان نسب - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: معاد بين خ: امام خميني و استقلال - 5257853

قيمت:مناسب 

شيشه بري جنوبي

شيشه بري جنوبي - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ فردوسي نبش خ عارف قزويني - 5252757

قيمت:مناسب 

شيشه بري ساختمان داليله

شيشه بري ساختمان داليله - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ: امام موسي صدر بين خ: هجرت و حضرت رسول - 2248895

قيمت:مناسب 

شيشه بري به جام

شيشه بري به جام - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - خ شهيد بهشتي نبش دهقان - 2259597

قيمت:مناسب 

شيشه بري مركزي حلبي ساز

شيشه بري مركزي حلبي ساز - خرده فروشي شيشه و آيينه

خوزستان ،  دزفول  دزفول - شهرك مدرس مقابل بانك تجارت - 2253464

قيمت:مناسب 

مشخصات کاربر

عضو 459 : shisheh
نام واقعی بدون اطلاعات
آدرس پست الکترونیک [در خواست مخفی بودن]
رتبه:
آخرین بازدید از سایت:   چهارشنبه 10 شهريور 1389 - 10:00:18
( 9 سال, 3 ماه, 1 هفته, 2 روز, 23 ساعت, 32 دقیقه, 18 ثانیه گذشته )
آمار سایت
ثبت نام در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1389, 07:27 قبل‏ازظهر
9 سال, 3 ماه, 3 هفته, 4 روز, 2 ساعت, 4 دقیقه, 43 ثانیه گذشته
تعداد ارسال در جعبه گفتگو 0 ( 0% )
تعداد نظرات 0 ( 0% )
تعداد ارسال ها در انجمن 0 ( 0% )
بازدید از سایت از زمان ثبت نام در سایت 1
<< عضو قبلی [ najar ] [ khyat ] عضو بعدی >>
درج آگهي در سايت بازار پارس رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد
با توجه به تعداد زياد آگهي در بازار پارس، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد
شماره تلفن دفتر وب سايت بازار پارس: 2260443(641)98+ تماس در ساعات اداري شنبه الي پنج شنبه